مجله اینترنتی فناوری و تکنولوژی

در مجله اینترنتی فناوری و تکنولوژی به معرفی و آموزش جدیدترین مطالب دنیای IT میپردازیم

مجله اینترنتی فناوری و تکنولوژی

در مجله اینترنتی فناوری و تکنولوژی به معرفی و آموزش جدیدترین مطالب دنیای IT میپردازیم

۱ مطلب با موضوع «مدیریت» ثبت شده است

ده فرمان تفکر استراتژیک برای خلق ارزش 


فرمان ۱: سازمان را به سمت هدف گیری و هدف گرایی سوق دهید.

 فرمان ۲: در جستجوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته باشید. 

فرمان ۳: متمرکز بر عواملی باشید که هم متمایز کننده باشد و هم ممتاز کننده

فرمان ۴: سیستم خلق ارزش را تغییر دهید. از نقاط تهدید فرصت بسازید. 

فرمان ۵: خاطره های متعدد از آینده داشته باشید.

فرمان ۷: مات نشوید: گزینه های متعددی برای حرکت کردن داشته باشید. 

فرمان ۸: فرآیند مداوم ایده پردازی و آزمون ایده هاست. ایده ها را در دنیای واقعی تست کنید. در اتاق دربسته نمی توانید موفقیت یا شکست ایده را ارزیابی کنید.   

فرمان ۹: یاد بگیریم در استراتژی برد برد برد برد فکر کنیم. درسیستم های اقتصادی، اجتماعی فقط با دو ذینفع روبرو نیستیم. بین ذینفعان ذی نفوذ یا کلیدی باید بازی برد برد برد برد طراحی شود وگرنه آن سیستم پایدار و سودآور نخواهد بود.  

فرمان ۱۰: در جستجوی چرخه های زاینده و پاینده برای سازمان باشید. 

و در نهایت اینکه «استراتژی هزار راه نرفته و هزار کار نکرده است.»